dissabte, 21 de desembre de 2013

XIXX Encuentro de Jóvenes Investigadores a Salamanca RTV

Mirant per la xarxa m'he trobat aquest vídeo que fa un petit reportatge de l'Encuentro de Jóvenes Investigadores que va tenir lloc els passats 6 a 9 de desembre de 2013.dilluns, 16 de desembre de 2013

Darrera sessió de l'any

Avui ha estat la darrera sessió de l'any pel Grup de Recerca Científica.

El treball d'avui ha estat posar al dia els diferents treballs que s'estan fent. Un nou tema s'ha afegit al grup, amb el Roger Burriel com a autor, i que l'etiquetarem a la llista de projectes mb el nom d'Alzheimer.

El resultat de la sessió d'avui ha estat el següent:
 • Platja: després de la reunió a la Universitat, s'ha continuat separant les mostres de sorra. S'està pendent d'estudiar els primers pots de mostres al microscopi.
 • Cardio: es van afegint noves dades de persones voluntàries al llistat del full de càlcul. S'han creat les fòrmules corresponents i els primers resultats ja es poden veure. 
 • Alzheimer: s'ha començat avui amb una pluja d'idees a partir de la temàtica proposada pel Roger. En aquest cas, analitzar dues poblacions de persones, una control (sense Alzheimer) i una amb persones afectades (dades bibliogràfiques a partir de contactes amb centres mèdics) en relació amb una sèrie de proves que fan a aquestes darreres persones amb el propòsit de millorar el seu estat de salut (de coordinació, memòria...).

El Roger i l'Estel treballant
en el desenvolupament dels seus projectes
 • Ungles: avui la sessió s'ha realitzat en el laboratori, amb el desenvolupament i preparació de la caixa on se situaran les diferents mostres d'ungles i pintaungles, per analitzar la seva durada en contacte amb llums de radiacions i intensitats diferents. També es comencen a estudiar la durada sobre les seves pròpies ungles.

La Maria i la Carla muntant la caixa on es faran
les anàlisis amb bombetes de diferent intensitat i radiació.
Començant amb l'ànlisii de la durada de diferents
pintaungles sobre ungles naturals
 • Gespa: després de la seva participació a Salamanca, l'Aina i l'Arnau han estat visualitzant i analitzant la seva presentació oral. Posteriorment, han estat preparant el sistema metodològic que utilizaran amb la gespa que han sembrat. Hi ha hagut resposta negativa de l'IRTA, i es busquen noves col·laboracions. 
L'Arnau i l'Aina amb el seu projecte
 • Daltonisme: donat que aquesta setmana els alumnes de 4t tenen possiblitat de tres dies de pràctiques, l'Arianna i la Natàlia han estat preparant les diferents proves que faran a alumnes de primària i del centre per analitzar possible presència de daltonisme.
 • Rumor: de la mateixa manera, la Judith s'ha dedicat a preparar les proves que passarà a les persones voluntàries sobre el tema que treballa.
 • Publicitat: finalment, la Marta i la Judith han preparat els vídeos que a partir d'ara analitzaran i n'obtindran els resultats corresponentes en relació amb la forma de dissenyar i la imatge que donen a l'espectador.
Els grups de 4t treballant


dijous, 12 de desembre de 2013

Reunió de l'Alba i la Carla a la Facultat de Biologia de la UB

Avui, la Carla i l'Alba han tingut una reunió de treball i presentació amb la dra. Creu Palacín, del Departament de Biologia Animal, secció Invertebrats, en relació amb el treball que estan fent sobre bioindicadors de les platges.

La reunió va tenir com a objectiu presentar el treball i aportar noves idees i/o minimtzar possibles errors en la recerca que estan fent.

L'Alba i la Carla amb la dra. Palacín en el seu despatx.

Va anar molt bé i es van agafar noves idees. La dra. Creu Palacín també les va donar materials per poder identificar els possibles organismes que podrien trobar en les mostres d'aigua.


dilluns, 9 de desembre de 2013

Nova sessió del Grup de "Recerca Científica"

Sense temps al descans, una vegada tornat de Salamanca, la mateixa tarda va tenir lloc una nova sessió del grup de treball.

Seguint amb l'organització i del desenvolupament de la part experimental, el grup de la Carla i l'Alba, de 1r, van estar al laboratori separant fraccions de sorra dintre del seu treball sobre contaminació de platges. Les va acompanyar la Maria i la Carla, que ja han començat a fer els primer dissenys previs del seu projecte sobre maquillatge d'ungles.

La resta dels grups van continuar amb els seus treballs a la classe.


XIXX Encuentro de Jóvenes Investigadores - Salamanca 2013

Per primera vegada, un grup d'estudiants del centre ha participat a l'Encuentro de Jóvenes Investigadores que ha tingut lloc el passat cap de setmana a Salamanca.

El treball titulat Alcohol i complexitat cel·lular va ser seleccionat per la seva participació, juntament amb dos treballs més d'altres dos centres que tutoritzo. Van ser un dels 6 treballs de secundària que van ser seleccionats. La resta, eren treballs d'universitat que presentaven continguts del seu doctorat i/o màster.

Durant el primer dia es va fer la inauguració de l'esdevemeniment, amb la conferència inaugural a càrrec del dr. Lozano Leyra, de la Universidad de Sevilla, i titulada ¿Qué es la ciencia? Per finalitzar la jornada, es va fer una visita nocturna per Salamanca.

Imatge del grup. L'Arnau, al centre i dret.
L'Aina, la primera per l'esquerra.


El dr. Lozano Leyra en un moment de la seva conferència
conferència inaugural.


L'Aina i l'Arnau davant l'estàtua
del Lazarillo de Tormes.


El grup a la Plaza Mayor durant la visita nocturna que
es va fer el primer dia.


El dissabte va ser un dia ple de ponències, en jornada de matí i de tarda A final del matí es va fer la tradicional visita a l'Ajuntament de la ciutat on es va fer la foto de tots i totes les participants. La presentació de l'Arnau i l'Aina, finalment, es va confirmar per diumenge matí.

Diferents moments de la visita i recepció a l'Ajuntament de Salamanca.


El diumenge pel matí va ser el dia de la presentació del treball "Alcohol y complejidad celular", de l'Aina i l'Arnau. Per ser la primera vegada que fan una ponència, el resultat va ser molt positiu, sobretot en l'apartat de preguntes, respostes amb seguretat i claredat.

Diferents moments de la presentació del treball
de l'Aina i l'Arnau.

Aquest és el vídeo de la seva presentació. Té una durada aproximada de 12 minuts:
La jornada va finalitzar amb l'entrega dels diplomes i del llibre d'actes, així com el sopar de comiat.

Entrega de diplomes i foto de grup durant la cerimònia de cloenda.


Sopar de gala.


L'experiència va ser molt positiva, amb la seguretat de repetir de cara a la 30a edició.


dilluns, 2 de desembre de 2013

Inici de la part experimental i preparatius per a Salamanca

Avui ha estat una sessió amb dos grans continguts.

Per una banda, els diferents grups ja han començat a dissenyar la part experimental de manera oficial, encara que alguns ja van començar en dates prèvies:
 • Platja: s'hn realitzat les primeres activitats al laboratori, amb la separació granulomètrica de les sorres de les mostres recollides el passat més de novembre.
 • Cardio: no s'ha fet feina ja que l'Estel no ha pogut venir.
 • Ungles: s'han definit com es treballaran les mostres i la disposició dels pintaungles per a cada cas.
 • Gespa: avui han estat preparant la presentació per a Salamanca.
 • Daltonisme: s'ha revisat el contingut de la part metodològica.
 • Rumor: s'ha revisat el conjunt de materials (enquestes...) de cara a la realització de la part experimental.
 • Publicitat: s'ha començat a dissenyar les taules on es recolliran els primers resultats dels anàlisis dels vídeos.

D'altra, el grup de l'Arnau i l'Aina han fet els darrers preparatius de cara al proper cap de setmana, donada la seva participació a l'Encuentro de Jóvenes Investigadores que tindrà lloc a Salamanca.


dissabte, 30 de novembre de 2013

Contactes amb l'IRTA i amb la UB

En el marc de trobar suport extraescolar, dos dels treballs que s'estan realitzant en el grup de Recerca Científica han contactat amb d'altres institucions de recerca com són l'IRTA i la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

IRTA - Torre Marimon. Font: www.irta.cat
En el primer cas, el treball de l'Arnau i l'Aina, sobre els efectes del'orina de gos sobre la gespa de jardí, s'ha ampliat els contactes a una nova seu, l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. Concretament, a la seu que té a Caldes de Montbui, a la Torre Marimon. Actualment, estem esperant resposta per tenir una reunió.

El segon treball, de l'Alba i la Carla, sobre l'estudi de l'estat de salut de les patges a partir de bioindicadors, s'està previst tenir una reunió durant el mes de setembre amb la Dra. Creu Palacin, del Departament de Biologia Animal (Invertebrats) de la Facultat de Biologia de la UB.

En tots dos casos, l'objectiu és apropar la recerca professional al món escolar, així com trobar noves idees i corregir possibles defectes dels treballs en qüestió.


dilluns, 25 de novembre de 2013

Correccions prèvies al desenvolupament de la part experimental

Fer un bon disseny de la part experimental és un dels aspectes més importants per a obtenir una bona recerca en el tema seleccionat. També s'ha explicat com fer formularis per a aquells treballs amb entrevistes, fulls de camp o semblants, de cara a facilitar l'obtenció de resultats gràfics pel seu posterior anàlisi.

Es per això que cada grup s'ha reunit per corregir les observacions realitzades durant aquesta setmana, a partir de la base de l'anterior sessió:
 • Platja: s'ha escrit el correu per a la Dra. Creu Palacín per quedar el dia 12 de desembre per a una reunió a la Facultat de Biologia.
 • Cardio: avui l'Estel ha passat les dades que tenia de les diferents presses de pressió arterial. Posteriorment, a les 18 h, hi ha una reunió conjunta del grup a l'INS Manolo Hugué de Caldes.
 • Ungles: a partir de la correcció i millora de les taules de treball, s'ha finalitzat el disseny de la part experimental. La intenció es començar a treballar la metodologia la propera sessió.
 • Gespa: s'han obsrvat, analitzat i comparat els dos primers models de cromatografia que es van fer de les dues mostres de gespa, una control i l'altra afectada, realitzades durant aquesta setmana. S'ha contactat també amb l'IRTA de cara a tenir una reunió informativa per agafar noves idees del treball.
 • Daltonisme: s'ha acabat de millorar l'enquesta i/o treball de camp, així com escriure una carta permís pels pares d'un centre de primària amb el propòsit de començar a agafar dades experimentals.
 • Rumor: també s'ha finaltizat i ampliat l'enquesta del treball de cara ja a obtenir els primers resultats.
 • Publicitat: s'han definit els vídeos a analitzar i aquesta setmana es dissenyaran les preguntes per fer l'anàlisi dels mateixos.

dilluns, 18 de novembre de 2013

Seguiment dels treballs

Durant aquesta sessió s'ha realitzat les correccions corresponents als diferents comentaris que es van posar en la revisions realitzades per a cada treball.

A més, de cara al desenvolupament de la part experimental, s'han finalitzat també de dissenyar els diferents full de camp (enquestes, entrevistes, full de laboratori). S'ha explicat també els apartat que hade tenir l'informe en aquest segon bloc, bàsicament les variables, amb la determinació dels primers exemples i la seva explicació.

De cara a la propera setmana, es començarien a fer aquestes parts experimentals.


dijous, 14 de novembre de 2013

Reunió al Parc Científic de la UB

L'Arnau i l'Aina han assistit a una reunió amb el David Ramos, investigador del Departament de Toxicologia del Parc Científic de la Universitat de Barcelona.

Dos moments de la reunió
Aquesta reunió es troba en el marc de la col·laboració que tenen l'Aina i l'Arnau amb el PRB en la realització del seu projecte de recerca, gràcies al premi "Parc Científic" que van tenir a la passada Exporecerca Jove, on van conèixer al David.

La reunió ha tingut l'objectiu de definir els diferents estudis que es realitzaran durant la part experimental del treball i veure si les idees que tenien podrien tenir sentit o no, a més de tenir la possibilitat d'augmentar en noves propostes el seu estudi.

Després de dues hores, els resultats obtinguts de la mateixa van ser molt possitius i van assolir els objectius marcats inicialment. El més important, a més, va ser l'interès del David pel seu treball i el seguiment que es farà des del PRB del mateix.


dilluns, 11 de novembre de 2013

Finalització de la part teòrica de l'informe i disseny de la part experimental

En la sessió d'avui del Grup de Recerca Científica s'ha finalitzat la primera part de l'informe que estan realitzant per a cada treball.

Una vegada realitzada la revisió corresponent a la introducció dels informes, s'ha dissenyat la part experimental de cada un dels projectes:
 • Platja: donat que les mostres es van fixar amb formol la setmana passada, avui s'ha anat al laboratori a filtrar cada una d'elles i separar la sorra del líquid (aigua salada + formol), on s'espera que apareguin els organismes que ens interessen, copèpodes i nematodes. Les mostres de sorra ens serviran per estudiar la granulometria de cada una de les platges estudiades.
 • Cardio: l'Estel no ha vingut, però la Laura i l'Helena, via Drive, han finalitzat la introducció i s'ha definit el procediment de presa de mostres de pressió arterial.
 • Ungles: s'ha dissenyat la taula d'estudi pel seguiment de les mostres d'ungles pintades amb els diferents productes.
 • Gespa: s'ha preparat la reunió del proper dijous amb el David Ramos, del Parc Científic de la UB en relació amb el treball. Pel que respecta a la part experimental, el passat cap de setmana es va fer la sembra de les mostres de gespa, a més de la realització de la primera cromatografia per a determinar la presencia de pigments vegetals en mostres de gespa control.
 • Daltonisme: s'ha incidit en la importància de la realització d'eines que permetin millorar la qualitat de vida en persones amb aquesta disfunció visual.
 • Rumor: s'han fixat els diferents experiments a realitzar al llarg de la part experimental.
 • Publicitat: s'ha determinat quins seran els paràmetres que s'estudiaran en cada un dels anuncis, de cara ala part experimental, així com la visualització dels primers anuncis publicitaris.

dilluns, 4 de novembre de 2013

Els treballs van avançant en la seva definició i/o desenvolupament

La tercera sessió de l'activitat s'ha dividit en dos grans parts. Per una banda, s'ha explicat de nou, tot clarificant dubtes, els tres documents que es demanen durant aquest trimestre:
 • Idees generals: on s'exposen els elements bàsics que defineixcen cada traball, tant en l'aspecte teòric com en l'experimental, així com la llista de fonts bibliogràfiques consultades.
 • Informe: prenent com a base la normativa de l'Exporecerca Jove, amb els elemnts bàsic d'un infomre científic (introducció, materials i mètode, resultats, conclusions, agraïments, bibliografia i annex).
 • Resum: finalment, es farà un resum d'unes 6 línies i amb 6 paraules clau, també segons la mateixa normativa.
En alguns casos, com es pot veure en aquesta captura, es poden afegir noves carpetes, sempre compartides.


També s'ha començat a treballar en el bloc de cada projecte.

Finalment, s'han fet les tradicionals reunions per a cada grup on s'han valorat aspectes de cara a definir la introducció i començar la part experimental la propera setmana:

 • Platja: s'ha revisat la introducció i s'ha treballat el bloc. De cara a la propera setmana es començarà a treballar en les mostres recollides. També es posaran en contacte amb una professora del departament d'invertebrats de la Facultat de Biologia com a suport de cara al treball.
 • Cardio: bàsicament s'ha treballant en la finalització de l'informe i en el repartiment de feina amb la resta de companyes de l'altre centre.
 • Ungles: també s'ha treballat en l'informe i en la definició d'alguns dubtes que quedaven pendents, a més de començar el bloc.
 • Gespa: s'ha contactat amb investigadors del PRC de la UB de cara a poder fer alguna part del treball en les seves instal·lacions. També s'ha definit la part experimental de cara a la setmana vinent. Es posarà en contacte amb empreses que treballin la gespa de cara a un possible interès.
 • Daltonisme: s'han solucionat dubtes en la realització de l'informe.
 • Rumor: en canvi, aquí s'ha treballat en part la introducció, així com la definició d'alguns estudis que es realitzaran en la part experimental.
 • Publicitat: finalment, amb la Judith i la Marta, s'ha treballat l'informe i les idees generals, així com alguns retocs en la part experimental.
 

divendres, 1 de novembre de 2013

Un projecte de l'activitat extraescolar a Salamanca

El projecte "Microbiologia i Salut", de l'Aina i l'Arnau, fet durant el curs passat, s'inscriu per a la seva possible presentació al XXIX Encuentro de Jóvenes Investigadores (>>) que tindrà lloc a Salamanca els propers 6 a 8 de desembre.

Molta sort!!

dissabte, 26 d’octubre de 2013

Sortida a la platja

La Carla i l'Alba recollint les mostres
Avui dissabte, la Carla i l'Alba han fet la primera sortida de camp per recollir mostres de cara al seu projecte d'estat de les platges.

S'han definit els espais que s'estudiaran durant aquest curs, així com la metodologia a seguir per a les properes sortides.

Pel que respecta a les primeres, s'han seleccionat tres platges: Mataró, Llavaneres i Arenys de Mar.

Pel que respecta a la metodologia que seguiran, es dividirà en dues parts: platges i laboratori. A les primeres, s'anirà dues dates per a cada estació de l'any.

dilluns, 14 d’octubre de 2013

Preparació dels temes i de les carpetes compartides

Avui s'han començat a definir els temes que formaran part dels treballs que es realitzaran enguany. Són els següents:
Els diferents grups treballant
 • Carla Baeza i Alba Roca - 1r ESO: Estudi dels organismes intersticials de les platges del Maresme.
 • Estel Palau - 2n ESO: Malaties cardíaques perifèriques.
 • Maria Alcántara i Marta Cherta - 3r ESO: Estètica en ungles naturals i artificials, resultats en la relació qualitat-preu.
 • Arnau Àlvarez i Aina Martorell - 4t ESO: Efectes de l'orina de gos sobre la gespa i estudi de la seva ressistència, així com trobar varietats resistents.
 • Arianna Bautista i Natàlia Redrejo - 4t ESO: Daltonisme i millores per a la intregració social de les persones amb aquesta anomalia visual.
 • Judith Pérez - 4t ESO: El rumor i la creació d'una realitat paral·lela.
 • Judith Aumatell i Marta Calvo - 4t ESO: La publicitat i els seus estereotips.


dimarts, 8 d’octubre de 2013

Nova temporada a "Recerca Científica"

Avui dilluns ha començat la segona temporada de l'activitat extraescolar "Recerca Científica" de l'INS El Vern.

Donat el gran èxit dels treballs que van sortir en el curs passat, aquesta s'inicia amb moltes ganes per part meva i de l'alumnat que hi participa, tant del que repeteix com del nou que s'incorpora al grup. Aquest any hi ha representat la totalitat dels nivells del centre, des de 1r fins a 4t d'ESO.

Amb aquesta nova temporada també, com podeu veure, presento el bloc propi de l'activitat. Fins ara, tota la informació estava al meu blocweb www.ivannadal.com, però a partir d'ara aniré actualitzant tot el que es faci (i s'ha fet) en aquest espai.

Molta sort a tothom i que gaudiu de la recerca!!