dissabte, 30 de novembre de 2013

Contactes amb l'IRTA i amb la UB

En el marc de trobar suport extraescolar, dos dels treballs que s'estan realitzant en el grup de Recerca Científica han contactat amb d'altres institucions de recerca com són l'IRTA i la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

IRTA - Torre Marimon. Font: www.irta.cat
En el primer cas, el treball de l'Arnau i l'Aina, sobre els efectes del'orina de gos sobre la gespa de jardí, s'ha ampliat els contactes a una nova seu, l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. Concretament, a la seu que té a Caldes de Montbui, a la Torre Marimon. Actualment, estem esperant resposta per tenir una reunió.

El segon treball, de l'Alba i la Carla, sobre l'estudi de l'estat de salut de les patges a partir de bioindicadors, s'està previst tenir una reunió durant el mes de setembre amb la Dra. Creu Palacin, del Departament de Biologia Animal (Invertebrats) de la Facultat de Biologia de la UB.

En tots dos casos, l'objectiu és apropar la recerca professional al món escolar, així com trobar noves idees i corregir possibles defectes dels treballs en qüestió.


dilluns, 25 de novembre de 2013

Correccions prèvies al desenvolupament de la part experimental

Fer un bon disseny de la part experimental és un dels aspectes més importants per a obtenir una bona recerca en el tema seleccionat. També s'ha explicat com fer formularis per a aquells treballs amb entrevistes, fulls de camp o semblants, de cara a facilitar l'obtenció de resultats gràfics pel seu posterior anàlisi.

Es per això que cada grup s'ha reunit per corregir les observacions realitzades durant aquesta setmana, a partir de la base de l'anterior sessió:
 • Platja: s'ha escrit el correu per a la Dra. Creu Palacín per quedar el dia 12 de desembre per a una reunió a la Facultat de Biologia.
 • Cardio: avui l'Estel ha passat les dades que tenia de les diferents presses de pressió arterial. Posteriorment, a les 18 h, hi ha una reunió conjunta del grup a l'INS Manolo Hugué de Caldes.
 • Ungles: a partir de la correcció i millora de les taules de treball, s'ha finalitzat el disseny de la part experimental. La intenció es començar a treballar la metodologia la propera sessió.
 • Gespa: s'han obsrvat, analitzat i comparat els dos primers models de cromatografia que es van fer de les dues mostres de gespa, una control i l'altra afectada, realitzades durant aquesta setmana. S'ha contactat també amb l'IRTA de cara a tenir una reunió informativa per agafar noves idees del treball.
 • Daltonisme: s'ha acabat de millorar l'enquesta i/o treball de camp, així com escriure una carta permís pels pares d'un centre de primària amb el propòsit de començar a agafar dades experimentals.
 • Rumor: també s'ha finaltizat i ampliat l'enquesta del treball de cara ja a obtenir els primers resultats.
 • Publicitat: s'han definit els vídeos a analitzar i aquesta setmana es dissenyaran les preguntes per fer l'anàlisi dels mateixos.

dilluns, 18 de novembre de 2013

Seguiment dels treballs

Durant aquesta sessió s'ha realitzat les correccions corresponents als diferents comentaris que es van posar en la revisions realitzades per a cada treball.

A més, de cara al desenvolupament de la part experimental, s'han finalitzat també de dissenyar els diferents full de camp (enquestes, entrevistes, full de laboratori). S'ha explicat també els apartat que hade tenir l'informe en aquest segon bloc, bàsicament les variables, amb la determinació dels primers exemples i la seva explicació.

De cara a la propera setmana, es començarien a fer aquestes parts experimentals.


dijous, 14 de novembre de 2013

Reunió al Parc Científic de la UB

L'Arnau i l'Aina han assistit a una reunió amb el David Ramos, investigador del Departament de Toxicologia del Parc Científic de la Universitat de Barcelona.

Dos moments de la reunió
Aquesta reunió es troba en el marc de la col·laboració que tenen l'Aina i l'Arnau amb el PRB en la realització del seu projecte de recerca, gràcies al premi "Parc Científic" que van tenir a la passada Exporecerca Jove, on van conèixer al David.

La reunió ha tingut l'objectiu de definir els diferents estudis que es realitzaran durant la part experimental del treball i veure si les idees que tenien podrien tenir sentit o no, a més de tenir la possibilitat d'augmentar en noves propostes el seu estudi.

Després de dues hores, els resultats obtinguts de la mateixa van ser molt possitius i van assolir els objectius marcats inicialment. El més important, a més, va ser l'interès del David pel seu treball i el seguiment que es farà des del PRB del mateix.


dilluns, 11 de novembre de 2013

Finalització de la part teòrica de l'informe i disseny de la part experimental

En la sessió d'avui del Grup de Recerca Científica s'ha finalitzat la primera part de l'informe que estan realitzant per a cada treball.

Una vegada realitzada la revisió corresponent a la introducció dels informes, s'ha dissenyat la part experimental de cada un dels projectes:
 • Platja: donat que les mostres es van fixar amb formol la setmana passada, avui s'ha anat al laboratori a filtrar cada una d'elles i separar la sorra del líquid (aigua salada + formol), on s'espera que apareguin els organismes que ens interessen, copèpodes i nematodes. Les mostres de sorra ens serviran per estudiar la granulometria de cada una de les platges estudiades.
 • Cardio: l'Estel no ha vingut, però la Laura i l'Helena, via Drive, han finalitzat la introducció i s'ha definit el procediment de presa de mostres de pressió arterial.
 • Ungles: s'ha dissenyat la taula d'estudi pel seguiment de les mostres d'ungles pintades amb els diferents productes.
 • Gespa: s'ha preparat la reunió del proper dijous amb el David Ramos, del Parc Científic de la UB en relació amb el treball. Pel que respecta a la part experimental, el passat cap de setmana es va fer la sembra de les mostres de gespa, a més de la realització de la primera cromatografia per a determinar la presencia de pigments vegetals en mostres de gespa control.
 • Daltonisme: s'ha incidit en la importància de la realització d'eines que permetin millorar la qualitat de vida en persones amb aquesta disfunció visual.
 • Rumor: s'han fixat els diferents experiments a realitzar al llarg de la part experimental.
 • Publicitat: s'ha determinat quins seran els paràmetres que s'estudiaran en cada un dels anuncis, de cara ala part experimental, així com la visualització dels primers anuncis publicitaris.

dilluns, 4 de novembre de 2013

Els treballs van avançant en la seva definició i/o desenvolupament

La tercera sessió de l'activitat s'ha dividit en dos grans parts. Per una banda, s'ha explicat de nou, tot clarificant dubtes, els tres documents que es demanen durant aquest trimestre:
 • Idees generals: on s'exposen els elements bàsics que defineixcen cada traball, tant en l'aspecte teòric com en l'experimental, així com la llista de fonts bibliogràfiques consultades.
 • Informe: prenent com a base la normativa de l'Exporecerca Jove, amb els elemnts bàsic d'un infomre científic (introducció, materials i mètode, resultats, conclusions, agraïments, bibliografia i annex).
 • Resum: finalment, es farà un resum d'unes 6 línies i amb 6 paraules clau, també segons la mateixa normativa.
En alguns casos, com es pot veure en aquesta captura, es poden afegir noves carpetes, sempre compartides.


També s'ha començat a treballar en el bloc de cada projecte.

Finalment, s'han fet les tradicionals reunions per a cada grup on s'han valorat aspectes de cara a definir la introducció i començar la part experimental la propera setmana:

 • Platja: s'ha revisat la introducció i s'ha treballat el bloc. De cara a la propera setmana es començarà a treballar en les mostres recollides. També es posaran en contacte amb una professora del departament d'invertebrats de la Facultat de Biologia com a suport de cara al treball.
 • Cardio: bàsicament s'ha treballant en la finalització de l'informe i en el repartiment de feina amb la resta de companyes de l'altre centre.
 • Ungles: també s'ha treballat en l'informe i en la definició d'alguns dubtes que quedaven pendents, a més de començar el bloc.
 • Gespa: s'ha contactat amb investigadors del PRC de la UB de cara a poder fer alguna part del treball en les seves instal·lacions. També s'ha definit la part experimental de cara a la setmana vinent. Es posarà en contacte amb empreses que treballin la gespa de cara a un possible interès.
 • Daltonisme: s'han solucionat dubtes en la realització de l'informe.
 • Rumor: en canvi, aquí s'ha treballat en part la introducció, així com la definició d'alguns estudis que es realitzaran en la part experimental.
 • Publicitat: finalment, amb la Judith i la Marta, s'ha treballat l'informe i les idees generals, així com alguns retocs en la part experimental.
 

divendres, 1 de novembre de 2013

Un projecte de l'activitat extraescolar a Salamanca

El projecte "Microbiologia i Salut", de l'Aina i l'Arnau, fet durant el curs passat, s'inscriu per a la seva possible presentació al XXIX Encuentro de Jóvenes Investigadores (>>) que tindrà lloc a Salamanca els propers 6 a 8 de desembre.

Molta sort!!